0

KÖMÜR SATIN ALIRKEN

1854540

1. KALORİSİNE DİKKAT EDİNİZ

Teorik olarak sıfır küllü kömürün orjinal kalorisi 7.500 ile 7.700 kalori arasındadır.

Kaliteli İthal sibirya kömürlerinde orjinal kalori 7.500 kkal/kg gelmektedir.

Fakat kaliteli yerli kömürler ise orjinal kalorileri 4.500kkal/kg ve üzerindeki kömürlerdir.

Isınma konusundan kömürünüzden verim alabilmek için yüksek kalorili kömürü tercih etmelisiniz.

Sizi ısıtan kömürün kütlesi değil kalorisidir.

 

2. NEMİNE DİKKAT EDİNİZ

Rutubet; kaba ve bünye rutubeti olmak üzere 2 çeşittir.

Kaliteli ithal kömürde bünye rutubeti en fazla %1, kaba rutubet en fazla %5 olmalıdır.

Kaliteli yerli kömür de ise kaba rutubette bu oran %20 yi geçmemelidir.

Daha az kömürden daha çok verim alabilmek için nem oranı düşük kömürü seçmelisiniz.

Nemin yüksek olması demek ısınmak için daha fazla kömüre ihtiyaç duymak demektir.

 

3. TORBALI OLMASINA DİKKAT EDİNİZ

Torbasız olarak satılan kömürlerin kalitesiz, kalorisi düşük, yandığı zaman asit yağmuru oluşturucu miktarda kükürt içeren, nemi ve külü yüksek olduğunu unutmayınız.

Açıkta satılan kömürleri satın aldığınız zaman kömür hakkında hiçbir hak iddia edemezsiniz.

Çevrenizde torbasız kömür satın alanları lütfen ilinizdeki İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile Belediyelere bildiriniz.

 

4. KÜLÜNE DİKKAT EDİNİZ

Kömür yandıktan sonra geriye kalan atık malzemeye kül denir.

Kül oranı düştükçe kalori oranı artar.

Kaliteli ithal sibirya kömürlerinde % 5 ile % 7 arasında kül olmalıdır.

Kaliteli yerli kömürlerde de kül oranı %20′i geçmemelidir.

Külü az olan kömür sayesinde hem temizlik maliyetlerinizi (baca, kazan, soba temizliği) hem de kömür tonajlarınızı daha aza indirebilirsiniz.

 

5. BOYUTUNA DİKKAT EDİNİZ

Kömür boyutu yerli ve ithal kömürde 18-165 mm. arasında olmalıdır.

Kömürün boyutu mevcut ızgaraya göre seçilmelidir.

Aksi taktirde yanmayan kömüre de bedel ödemek zorunda kalabilirsiniz

Ayrıca stokerli yakma sistemlerinde kömür boyutu 10-18 mm olmalıdır


6. KÜKÜRTÜNE DİKKAT EDİNİZ

İthal kömürde en fazla % 0,5 , yerli kömürde ise % 1,5 geçmemelidir.

Kükürt yandığı zaman kükürt dioksit oluşur.

Kükürt dioksit ciddi hava kirliliğine neden olur.

Kükürt dioksitli havayı soluduğumuz zaman öksürüğe, göğüs daralmasına ve akciğer hastalığına neden olur.

Kükürt dioksit havada asit yağmuruna neden olur. Asit yağmuru insanlar, bitkiler ve eşyalar üzerinde ciddi tahribata neden olur.

 

7. ŞİŞME İNDEKSİNE DİKKAT EDİNİZ

Şişme indeksi yüksek kömürler koklaşmaya uygun kömürlerdir.

Bu gibi kömürler ısınma amaçlı olarak kullanıldığı zaman bünyesindeki uçucu maddeler belli sıcaklıkta yanmadan serbest hale geçer. Serbest hale geçen uçucu maddeler bacalara yapışır ve bacanın tıkanmasına neden olur.

Bu tür kömürler özellikle sobalarda yakıldığı evlerde sık sık ölümler olur.

 

8. UÇUCU MADDESİNE DİKKAT EDİNİZ

İthal kömürde  ideal uçucu % 18-24 arası olmalıdır.

%18 den düşük uçucu kömürün tutuşturulması zordur.

% 24 üzerinde uçucu olan kömürler ise is ve kurum yapar.

Yerli kömürlerde de uçucu %30′u geçmemelidir.

Sobalarda kalorisi yüksek, uçması düşük kömür kullanınız. Sobada kömür yanarken açığa çıkan ısının oda içinde kalması gerekmektedir. Aksi durumda bacada daha fazla ısının kaybolmasına neden olursunuz.

Klasik kalorifer kazanlarında ise hem kalorisi hem de uçucusu yüksek kömürleri kullanınız. Uçucusu yüksek kömürler uzun alevli olarak yanar; yanma esnasında oluşan alev su ceketleri ile daha uzun süre temasta kalarak suyun ısınmasına neden olur.